MỖI CLICK VÀO QUẢNG CÁO SẼ GIÚP CHÚNG TÔI PHỤC VỤ CÁC BẠN TỐT HƠN

Đáp án 20 câu hỏi tìm hiểu chương trình tổng thể

nguvanthcs.com gửi đến thầy cô đáp án 20 câu trắc nghiệm module 1. Sau đây là đáp án trắc nghiệm tìm hiểu chương trình phổ thông tổng thể chính xác nhất. Đáp án trắc nghiệm tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể.


1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng Các văn kiện của Đảng và Nhà nước xác định định hướng chung về đổi mới CT GDPT là gì?

Đổi mới CT GDPT theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học;

Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả GDPT, kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp;

Góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mĩ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

Truyền thụ tối đa các kiến thức, trí tuệ của nhân loại cho học sinh.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng CT GDPT 2018 có mục tiêu hình thành và phát triển cho HS những phẩm chất gì?

Yêu nước, sáng tạo, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Yêu nước, nhân nghĩa, cần kiệm, trung thực, kỷ cương.

Yêu nước, nhân ái, trung thực, cần cù, cần kiệm.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:

Yêu nước, nhân ái, trung thực, cần cù, cần kiệm.

Ngôn ngữ; tính toán; khoa học; công nghệ; tin học, thẩm mĩ, thể chất;

Năng khiếu;

Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo;

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh:

Hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực;

Định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.

Có khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời, khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân

5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án SAI Chương trình giáo dục trung học cơ sở giúp học sinh:

Hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực;

Phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học, tự điều chỉnh bản thân theo các chuẩn mực chung của xã hội;

Biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và kĩ năng nền tảng;

Có những hiểu biết ban đầu về các ngành nghề và có ý thức hướng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng nhất Trong Chương trình GDPT 2018, phẩm chất của người học được hình thành và phát triển bằng những con đường:

Thông qua hoạt động trải nghiệm;

Thông qua nội dung kiến thức của một số môn học; Thông qua phương pháp giáo dục

Thông qua sự phối hợp của nhà trường với gia đình

Thông qua thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

7. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng nhất để điền các từ vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Dạy học hướng tới phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh có đặc trưng nổi bật nhất là: Chú trọng hình thành và phát triển các ____ ___ (1) và ____ ____(2) cốt lõi của con người hiện đại thông qua tổ chức dạy học nội dung kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại , hài hòa đức- trí- thể-mĩ, chú trọng thực hành vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề học tập và đời sống bằng các phương pháp , hình thức tổ chức giáo dục tích cực, phát huy tự học, sáng tạo ; các phương pháp kiểm tra – đánh giá phù hợp với mục tiêu và phương pháp giáo dục để đạt mục tiêu đó.

(1) năng lực; (2) phẩm chất

(1) khả năng; (2) giá trị

(1) năng khiếu; (2) tài năng

(1) giá trị; (2) kĩ năng

8. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng nhất Các môn học, hoạt động giáo dục tích hợp của CT GDPT 2018 ở cấp tiểu học là

Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Hoạt đông trải nghiệm

Tin học, Khoa học, Lịch sử và địa lí, Khoa học tự nhiên

Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lí, Hoạt đông trải nghiệm

Hoạt đông trải nghiệm, Lịch sử và Địa lí, Khoa học

9. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng nhất Các môn học, hoạt động giáo dục tích hợp của CT GDPT 2018 ở cấp THCS là

Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lí, Hoạt động trải nghiệm

Khoa học tự nhiên, Lịch sử và địa lí, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Hoạt đông trải nghiệm, Tự nhiên và xã hội, Hoạt động trải nghiệm

Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Hoạt động trải nghiệm

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng nhất Các môn học, hoạt động giáo dục tích hợp của CT GDPT 2018 ở cấp THPT là

Tự nhiên và xã hội, Lịch sử và Địa lí

Lịch sử và địa lí, Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Lịch sử và Địa lí, Khoa học

11. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc trong chương trình GDPT 2018 ở cấp Tiểu học là

Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1; Tự nhiên và xã hội;

Lịch sử và Địa lí; Khoa học; Tin học và Công nghệ;

Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm

Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lí; Khoa học tự nhiên

12. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án SAI Thời lượng giáo dục cấp tiểu học trong chương trình GDPT 2018 là

Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học.

Cơ sở giáo dục chỉ có điều kiện tổ chức dạy học 6 buổi/tuần không bố trí dạy học các môn học tự chọn.

Cơ sở giáo dục chỉ có điều kiện tổ chức dạy học 5 buổi/tuần thực hiện kế hoạch giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Thống nhất toàn quốc dạy 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết học

13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng Các môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình GDPT 2018 ở cấp THCS là:

Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục công dân; Lịch sử và Địa lí; Khoa học tự nhiên; Công nghệ; Tin học; Giáo dục thể chất; Nghệ thuật; Hoạt động trải nghiệm; Nội dung giáo dục của địa phương.

Các môn học tự chọn (dạy ở những nơi có đủ điều kiện dạy học và phụ huynh học sinh có nguyện vọng): Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1

Mỗi môn học Công nghệ, Tin học, Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần; Hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc đều tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp; ở lớp 8 và lớp 9, các môn học Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm và Nội dung giáo dục của địa phương có chủ đề về nội dung giáo dục hướng nghiệp.

14. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng nhất Thời lượng giáo dục cấp THCS trong chương trình GDPT 2018 là

Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học.

Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học. Khuyến khích các trường trung học cơ sở đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Mỗi ngày học 2 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học. Toàn quốc thống nhất học 2 buổi/ngày.

Thống nhất toàn quốc dạy 2 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết học

15. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các phương án đúng Các môn học được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp trong chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT là

Giáo dục thể chất; Tự nhiên và xã hội; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Nhóm môn Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Nhóm môn Khoa học tự nhiên: Vật lí, Hoá học, Sinh học.

Nhóm môn Công nghệ và Nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật.

16. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền từ vào chỗ trống ở đoạn văn sau: Các chuyên đề học tập trong chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT được hiểu là: Mỗi môn học Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật có một số _____ __ học tập (1) tạo thành cụm chuyên đề học tập của môn học giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ____ _____ (2) nghề nghiệp. Thời lượng dành cho mỗi chuyên đề học tập từ 10 đến 15 tiết; tổng thời lượng dành cho cụm chuyên đề học tập của một môn là 35 tiết. Ở mỗi lớp 10, 11, 12, học sinh chọn 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.

(1) chuyên đề; (2) định hướng;

(1) Môn học; (2) học tập;

(1) chương trình; (2) phát triển;

(1) yêu cầu); (2) giáo dục;

17. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng nhất Thời lượng giáo dục cấp THPT trong chương trình GDPT 2018 là

Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học. Tất cả các địa phương thực hiện dạy 2 buổi/ngày ở cấp THPT

Thống nhất toàn quốc dạy 1 buổi/ngày, mỗi ngày không quá 7 tiết học; Các trường có đủ điều kiện được khuyến khích dạy 2 buổi/ngày.

Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 tiết học. Khuyến khích các trường trung học phổ thông đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 7 tiết học. Nghiêm cấm dạy 2 buổi/ngày ở trường THPT

18. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền từ vào chỗ trống ở đoạn văn sau: Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng các phương pháp ____ ___(1) hoá hoạt động của người học, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy ____ ____(2) và những kiến thức, kĩ năng đã tích lũy được để phát triển.

(1) tích cực; (2) tiềm năng

(1) sư phạm; (2) sở trường

(1) giáo dục; (2) thế mạnh

(1) sư phạm; (2) sở thích

19. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án SAI Những thách thức từ đội ngũ thực hiện chương trình về:

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình

Động lực đổi mới của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục

Động cơ và phương pháp học tập của học sinh

Chưa thực hiện giao quyền tự chủ cho trường phổ thông

20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn một phương án đúng nhất Những thách thức từ đội ngũ thực hiện chương trình về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện chương trình:

Thực hiện yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh; Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa; Dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học; Thực hiện một chương trình, nhiều sách giáo khoa

Thực hiện yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh; Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa; Thực hiện một chương trình, nhiều sách giáo khoa

Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa; Dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học; Thực hiện một chương trình, nhiều sách giáo khoa

Thực hiện yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh; Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa; Dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học;

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên kết

Quảng cáo