MỖI CLICK VÀO QUẢNG CÁO SẼ GIÚP CHÚNG TÔI PHỤC VỤ CÁC BẠN TỐT HƠN

Phân phối chương trình Ngữ văn 7 theo công văn 4040

Gửi thầy cô Phân phối chương trình Ngữ văn 7 năm học 2021 - 2022 được soạn theo Công văn 4040 Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục năm học 2021 - 2022. Rất mong Phân phối chương trình Ngữ văn 7 theo công văn 4040 giúp thầy cô thuận lợi hơn khi biên soạn PPCT Ngữ văn lớp 7 năm học 2021 - 2022 của mình.

Xem thêm:

Nội dung giảm tải môn Ngữ văn THCS năm học 2021-2022

PPCT Ngữ văn 7 theo công văn 4040
Phân phối chương trình Ngữ văn 7 theo công văn 4040

PHÒNG GD&ĐT…

TRƯỜNG THCS …

CHƯƠNG TRÌNH MÔN NGỮ VĂN 7

Năm học 2021 – 2022

 

I. Kế hoạch dạy học

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Học kì I: 18 tuần (72 tiết)

Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

 

II. Quy định về cột điểm

Học kì

 Điểm KT thường xuyên

Điểm KT định kì

Hệ số 1

Hệ số 2 (giữa kì)

Hệ số 3 (cuối kì)

I

4 cột

1 cột

1 cột

II

4 cột

1 cột

1 cột

 

III. Phân phối chương trình

HỌC KÌ I

 

Tuần

Tiết

Bài dạy/Chủ đề

Ghi chú

1

1, 2

Cổng trường mở ra;

Chủ đề 1

(từ tiết 1 đến tiết 8)

 

3

Mẹ tôi

4

Cuộc chia tay của những con búp bê

2

5

Cuộc chia tay của những con búp bê

6

Liên kết trong văn bản

7

Bố cục trong văn bản

8

Mạch lạc trong văn bản

3

9

Từ ghép

 

10, 11, 12

 

Chủ đề: Ca dao

(Khuyến khích học sinh tự đọc các bài ca dao còn lại.)

Những câu hát về tình cảm gia đình (dạy bài 1)

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (dạy bài 4)

Những câu hát than thân (dạy bài 2)

Những câu hát châm biếm (dạy bài 1)

4

13

Từ láy 

 

14

Quá trình tạo lập văn bản

Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần I, BàiQuá trình tạo lập văn bản”; Phn II, Bài “Luyện tập to lập văn bản”.

15

Luyện tập tạo lập văn bản

16

Đại từ 

 

5

 

17

Sông núi nước Nam

 

18

Phò giá về kinh.

 

19, 20

Từ Hán Việt + Từ Hán Việt (tiếp theo)

- Tích hợp thành một bài: tập trung vào Phần II, III, BàiTừ Hán Việt”; Phần I BàiTừ Hán Việt” (tiếp theo).

- Khuyến khích học sinh tự đọc: Phần I. Đơn vị cấu tạo từ Hán Việt; Phần II. Luyện tập Bài “Từ HánViệt” (tiếp theo).

6

21

Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

 

22

Đặc điểm văn bản biểu cảm

 

23, 24

Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

 

7

25, 26

Bánh trôi nước

 

27

Quan hệ từ

 

28

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

 

8

29

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

 

30

Chữa lỗi về quan hệ từ

 

31, 32

Qua đèo Ngang

 

9

33, 34

Bạn đến chơi nhà

 

35, 36

Ôn tập kiểm tra giữa kì

 

10

37, 38

Kiểm tra giữa kì

 

39, 40

 

- Tích hp thành một bài, tập trung vào Phần Luyện tập của mỗi bài.

- Khuyến khích học sinh tự đọc:

+ Phần I. Thế nào từ đồng nghĩa, phần II. Các loại từ đồng nghĩa

+ Phần I. Thế nào từ trái nghĩa, phần II. Sử dụng từ trái nghĩa

+ Phần I. Thế nào từ đồng âm, bài tập 1 phần III Luyện tập

11

41

Từ đồng nghĩa + Từ trái nghĩa + Từ đồng âm

 

42, 43

Cách lập ý của bài văn biểu cảm

 

44

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

 

12

45

Trả bài kiểm tra giữa kì

 

46

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

 

47, 48

- Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

- Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người

Tích hợp thành một i: tập trung hướng dẫn học sinh rèn k năng biểu cm bng lời nói có các yếu tố tự s, miêu tả.

13

49

Cảnh khuya.

 

50

Rằm tháng giêng 

 

51

Thành ngữ

 

52

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (chọn ngữ liệu phù hợp)

 

14

53, 54

Tiếng gà trưa

 

55

Điệp ngữ

 

56

Chơi chữ

 

15

57

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về                           tác phẩm văn học

Khuyến khích tự đọc: Làm thơ lục bát

58, 59

Một thứ quà của lúa non: Cốm

 

60

Chuẩn mực sử dụng từ

 

16

61, 62

Mùa xuân của tôi + HDĐT: Sài Gòn tôi yêu

 

63, 64

Ôn tập văn biểu cảm

 

17

65

Luyện tập chuẩn mực sử dụng từ

 

66, 67

Ôn tập tác phẩm trữ tình

Khuyến khích HS tự đọc: Quan Âm Thị Kính

68

Ôn tập Tiếng Việt

Khuyến khích tự thực hiện: Chương trình địa phương phần TV

18

69

Ôn tập Tiếng Việt

70, 71

Kiểm tra cuối học kì I

 

72

Trả bài kiểm tra kì I

 


HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài dạy/Chủ đề

Ghi chú

19

73

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (Chỉ dạy các câu 1,2,3,5,8)

Khuyến khích HS tự đọc: Các câu tục ngữ 4, 6,7

74

Tục ngữ về con người và xã hội

(Chỉ dạy các câu 1,3,5,8,9)

Khuyến khích HS tự đọc: Các câu tục ngữ 2, 4, 6, 7

75, 76

Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Khuyến khích HS tự đọc: Chương trình địa phương (phần Văn và TLV)

20

77

Rút gọn câu

 

78

Đặc điểm của văn bản nghị luận

 

79, 80

Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Khuyến khích Hs tự đọc: Bố cục  và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

21

81, 82

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

 

83

Câu đặc biệt 

 

84

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận.

 

22

85

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận.

 

86

Thêm trạng ngữ cho câu 

 

22-23

87, 88, 89

- Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

- Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Tích hp thành một bài, tập trung vào Phần I của mỗi bài.

23

90

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp)

 

91, 92

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Chủ đề 2

Văn nghị luận (từ tiết 91 đến tiết 98)

24

93, 94

Ý nghĩa văn chương

 

95, 96

Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

 

25

97, 98

Luyện tập lập luận chứng minh

 

25

99, 100

Ôn tập văn nghị luận 

 

26

101, 102

Ôn tập giữa kì

 

103, 104

Kiểm tra giữa kì

 

27

105

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

 

106

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp)

 

107

Trả bài kiểm tra giữa kì

 

27-28

108, 109, 110

- Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

- Cách làm bài văn lập luận giải thích                         

Tích hp thành một bài, tập trung vào Phần I của mỗi bài.

28

111, 112

Sống chết mặc bay

Khuyến khích HS tự đọc: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

29

113, 114

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu :                   Luyện tập (tiếp)

 

115, 116

Luyện tập lập luận giải thích

 

30

117, 118

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

 

119, 120

Ca Huế trên sông Hương

 

31

121

Liệt kê 

 

122

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

 

122

Dấu gạch ngang

 

124

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

 

32

125, 126

Ôn tập Văn học

 

127, 128

Ôn tập Tiếng Việt

 

33

129, 130

Văn bản hành chính

- Văn bản đề nghị

- Văn bản báo cáo

Tích hp thành một bài, tập trung vào Phần II Phần III của mỗi bài.

131, 132

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Khuyến khích HS tự đọc: Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp theo)

34

133, 134

Ôn tập Tập làm văn

 

135, 136

Ôn tập HKII

 

35

137, 138

Kiểm tra học kì II

 

139

Hoạt động Ngữ văn

Khuyến khích HS tự thực hiện: Chương trình địa phương phần TV

140

Trả bài kiểm tra học kì II

 

3 Nhận xét

  1. khong giong voi phan phoi chuong trinh cua toi dao gia huy lop 7D THCS VAN THANH cua toi bay gio

    Trả lờiXóa
  2. KHONG GIONG VOI PHAN PHOI CHUONG TRINH O TRUONG TOI BAY GIO TRU 1 DIEM

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn

Liên kết

Quảng cáo