MỖI CLICK VÀO QUẢNG CÁO SẼ GIÚP CHÚNG TÔI PHỤC VỤ CÁC BẠN TỐT HƠN

Dàn ý khái quát bài nghị luận hiện tượng đời sống

I. Mở bài:
- Dẫn dắt vào đề (…) để giới thiệu chung về những vấn đề có tính bức xúc mà xã hội ngày nay cần quan tâm.
- Giới thiệu vấn đề nghị luận đặt ra ở đề bài: hiện tượng đời sống mà đề bài đề cập…
-   ( Chuyển ý)

II. Thân bài:1. Giải thích từ ngữ (Ví dụ: nghị luận hiện tượng nghiện facebook thì cần phải giải thích facebook là gì? Nghiện facebook là gì?)

2. Trình bày thực trạng – Mô tả  hiện tượng đời sống được nêu ở đề bài (…). Có thể nêu thêm hiểu biết của bản thân về hiện tượng đời sống đó (…).
Lưu ý: Khi đánh giá thực trạng, cần đưa ra những thông tin cụ thể, tránh lối nói chung chung, mơ hồ mới tạo được sức thuyết phục: mức độ phổ biến, tình tăng có xu hướng tăng hay giảm, đối tượng, độ tuổi...)
3. Phân tích những nguyên nhân – tác hại của hiện tượng đời sống đã nêu ở trên.
- Nguyên nhân:
  + Nguyên nhân khách quan (…)
  +   Nguyên nhân chủ quan (…)
- Ảnh hưởng, tác động - Hậu quả, tác hại của hiện tượng đời sống đó:
  + Ảnh hưởng, tác động - Hậu quả, tác hại đối với cộng đồng, xã hội (…)
  + Hậu quả, tác hại đối với cá nhân mỗi người (…)

4. Bước 3:  Bình luận về hiện tượng ( tốt/ xấu, đúng /sai...)
    - Khẳng định: ý nghĩa, bài học từ hiện tượng đời sống đã nghị luận.
    - Phê phán, bác bỏ một số quan niệm và nhận thức sai lầm có liên quan đến hiện tượng bàn luận (…).
    - Hiện tượng từ góc nhìn của thời hiện đại, từ  hiện tượng nghĩ về những vấn đề có ý nghĩa thời đại

5. Bước 4:  Đề xuất những giải pháp:
    Lưu ý: Cần dựa vào nguyên nhân để tìm ra những giải pháp khắc phục.
  - Những biện pháp tác động vào hiện tượng đời sống để ngăn chặn (nếu gây ra hậu quả xấu) hoặc phát triển (nếu tác động tốt):
     + Đối với bản thân…
     + Đối với địa phương,  cơ quan chức năng:…
     + Đối với xã hội, đất nước: …
     + Đối với toàn cầu

III. Kết bài:
- Khẳng định chung về hiện tượng đời sống đã bàn (…)
- Lời nhắn gửi đến tất cả mọi người (…)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn

Liên kết

Quảng cáo